עיזרו לנו, אנחנו רוצים להגיע ליעד של 1500 מצוות ומעשים טובים
$21980
73%
רשימת מעשים טובים
כ
להזמין חבר
Judicael
מוישי נוטיק
נתינה לזולת
ד'ר מלכה שבתאי
נרות שבת
erez solomon
לשמח יהודי
תהלה
לשמח יהודי
שלום פריד
אוכל כשר
Anonymous
תפילין
פנינה ישראל
Ravit avni
להזמין חבר
Yossi reizner
איחול למשפחה
Yossi reizner
להזמין חבר
אנונימי
איחול למשפחה
אנונימי
איחול למשפחה
אנונימי
איחול למשפחה
שלומית טורקו
נתינה לזולת
שלומית טורקו
נתינה לזולת
אליהו
צדקה
יעל פלג גרינברג
נרות שבת
לא חשוב
צדקה
לא חשוב
צדקה
לא חשוב
צדקה
Gali Goldberger
לשמח יהודי
שייע ליפש
צדקה
שייע ליפש
צדקה
שייע ליפש
צדקה
שייע ליפש
צדקה
שייע ליפש
צדקה
שייע ליפש
צדקה
aviya
אוכל כשר
שתף לחבריך
השותפים ידידי חב”ד אתיופיה
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד